BIÊN GIỚI BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

Trang Chủ > Chính sách

5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới đất liền

Phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng biên giới gắn với tạo việc làm, tăng thu nhập; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội; giảm nghèo bền vững, thu hẹp chênh lệch vùng, miền; cải thiện rõ rệt và nâng cao chất lượng đời sống, sức khỏe của nhân dân. Đó là một trong các mục tiêu của Nghị quyết số 23/NQ-CP về phát triển kinh tế khu vực biên giới đất liền vừa được Chính phủ ban hành ngày 2/3/2022.

02/03/2022 19:18

Tháo gỡ khó khăn cho xuất nhập khẩu hàng hóa qua các tỉnh biên giới phía Bắc

Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 08/TB-VPCP ngày 10/1/2022 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp trực tuyến về tình hình xử lý hàng hóa ùn tắc tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc.

10/01/2022 20:20

Sớm khắc phục tình trạng ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía bắc

Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 58/VPCP-KTTH ngày 3/1/2022 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về khắc phục tình trạng ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và các tỉnh biên giới phía bắc.

03/01/2022 20:53

Khắc phục tình trạng ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc

Ngày 27/12, Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo 350/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp trực tuyến về việc tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các tỉnh biên giới phía Bắc.

27/12/2021 20:10

Nâng cao nhận thức về chính sách pháp luật, bảo vệ biên giới Tổ quốc năm 2021

Chiều 16/12, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến chính sách pháp luật về bảo vệ biên giới của Tổ quốc năm 2021 cho các lãnh đạo, chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông, các cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại và các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, báo cáo viên làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố.

16/12/2021 17:27

Phê duyệt Hiệp định khung ASEAN về tạo thuận lợi vận tải hành khách qua biên giới bằng đường bộ

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 150/NQ-CP quyết nghị phê duyệt Hiệp định khung ASEAN về tạo thuận lợi vận tải hành khách qua biên giới bằng phương tiện giao thông đường bộ (CBTP) đã ký ngày 13/10/2017 tại Singapore dịp Hội nghị Bộ trưởng Giao thông vận tải các nước ASEAN (ATM) lần thứ 23.

02/12/2021 18:39

Quy định mới về hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 70/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo; trong đó, sửa đổi, bổ sung Điều 13 về hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam.

21/07/2021 19:47

Nâng cao vai trò của Ủy ban nhân dân cấp xã trong quan hệ đối ngoại ở khu vực biên giới

Chiều 28/9, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị góp ý dự án Luật Thỏa thuận quốc tế. Đây là dự án Luật dự kiến sẽ được trình ra Quốc hội (khóa XIV) xem xét tại Kỳ họp thứ 10.

28/09/2020 19:56

Phát triển, kết nối hạ tầng thương mại biên giới với Campuchia

Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia.

20/08/2020 22:37

Điều tra, ngăn chặn hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

Tại Công văn số 3692/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có ý kiến về vụ việc vận chuyển trái phép thuốc lá qua biên giới và chống người thi hành công vụ tại tỉnh Kiên Giang.

12/05/2020 19:23

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới

12/02/2020 15:45

Hợp tác bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý các khu bảo tồn liên biên giới Việt Nam - Lào

Thủ tướng Chính phủ đồng ý Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tổ chức liên quan và phía Lào tổ chức Hội nghị song phương Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về thúc đẩy hành động hợp tác bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý các khu bảo tồn liên biên giới giữa Việt Nam và Lào giai đoạn 2019-2024. Dự kiến Hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày vào tháng 1/2020 tại tỉnh Quảng Bình.

22/01/2020 21:11