BIÊN GIỚI BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

Trang ảnh

Ngày 27/11/2019, tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khoái Châu (huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên), Tỉnh đoàn Hưng Yên phối hợp với Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương, Bảo tàng tuổi trẻ Việt Nam tổ chức lễ phát động chương trình “Xuân biên giới - Tết hải đảo” năm 2020. Ảnh: Đinh Tuấn - TTXVN
Ngày 27/11/2019, tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khoái Châu (huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên), Tỉnh đoàn Hưng Yên phối hợp với Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương, Bảo tàng tuổi trẻ Việt Nam tổ chức lễ phát động chương trình “Xuân biên giới - Tết hải đảo” năm 2020. Ảnh: Đinh Tuấn - TTXVN
Ngày 27/11/2019, tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khoái Châu (huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên), Tỉnh đoàn Hưng Yên phối hợp với Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương, Bảo tàng tuổi trẻ Việt Nam tổ chức lễ phát động chương trình “Xuân biên giới - Tết hải đảo” năm 2020. Ảnh: Đinh Tuấn - TTXVN
Ngày 27/11/2019, tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khoái Châu (huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên), Tỉnh đoàn Hưng Yên phối hợp với Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương, Bảo tàng tuổi trẻ Việt Nam tổ chức lễ phát động chương trình “Xuân biên giới - Tết hải đảo” năm 2020. Ảnh: Đinh Tuấn - TTXVN
Ngày 27/11/2019, tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khoái Châu (huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên), Tỉnh đoàn Hưng Yên phối hợp với Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương, Bảo tàng tuổi trẻ Việt Nam tổ chức lễ phát động chương trình “Xuân biên giới - Tết hải đảo” năm 2020. Ảnh: Đinh Tuấn - TTXVN
Ngày 27/11/2019, tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khoái Châu (huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên), Tỉnh đoàn Hưng Yên phối hợp với Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương, Bảo tàng tuổi trẻ Việt Nam tổ chức lễ phát động chương trình “Xuân biên giới - Tết hải đảo” năm 2020. Ảnh: Đinh Tuấn - TTXVN
Hiện Quảng Bình chưa có khu neo đậu cho tàu trên 300CV, trong khi có hơn 1.000 tàu thuyền đánh bắt xa bờ công suất lớn hơn 300CV đang hoạt động. Một số khu neo đậu mới được xây dựng chỉ dành cho tàu có công suất dưới 300CV. Thực tế này khiến cho các khu neo đậu tránh trú bão dù mới được xây dựng ở Quảng Bình đều trở nên lạc hậu, không phù hợp với thực tiễn. Ảnh: Văn Tý - TTXVN
Hiện Quảng Bình chưa có khu neo đậu cho tàu trên 300CV, trong khi có hơn 1.000 tàu thuyền đánh bắt xa bờ công suất lớn hơn 300CV đang hoạt động. Một số khu neo đậu mới được xây dựng chỉ dành cho tàu có công suất dưới 300CV. Thực tế này khiến cho các khu neo đậu tránh trú bão dù mới được xây dựng ở Quảng Bình đều trở nên lạc hậu, không phù hợp với thực tiễn. Ảnh: Văn Tý - TTXVN
Tháng 11/2019, tỉnh Quảng Trị đã khai thác được gần 26.000 tấn thủy sản, tăng trên 12% so với cùng kỳ năm 2018 và đạt 107% kế hoạch. Sản lượng khai thác thủy sản ở Quảng Trị tăng mạnh là do các chính sách của nhà nước hỗ trợ ngư dân bám biển phát huy hiệu quả. Ngoài ra, thời tiết cũng thuận lợi giúp ngư dân vươn khơi bám biển được thường xuyên. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN
Tháng 11/2019, tỉnh Quảng Trị đã khai thác được gần 26.000 tấn thủy sản, tăng trên 12% so với cùng kỳ năm 2018 và đạt 107% kế hoạch. Sản lượng khai thác thủy sản ở Quảng Trị tăng mạnh là do các chính sách của nhà nước hỗ trợ ngư dân bám biển phát huy hiệu quả. Ngoài ra, thời tiết cũng thuận lợi giúp ngư dân vươn khơi bám biển được thường xuyên. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN
Tháng 11/2019, tỉnh Quảng Trị đã khai thác được gần 26.000 tấn thủy sản, tăng trên 12% so với cùng kỳ năm 2018 và đạt 107% kế hoạch. Sản lượng khai thác thủy sản ở Quảng Trị tăng mạnh là do các chính sách của nhà nước hỗ trợ ngư dân bám biển phát huy hiệu quả. Ngoài ra, thời tiết cũng thuận lợi giúp ngư dân vươn khơi bám biển được thường xuyên. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN
Sáng 23/11/2019, tại Nhà truyền thống Cách mạng Vũng Tàu, số 1 Ba Cu, thành phố Vũng Tàu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển lãm “Biển đảo Việt Nam qua góc nhìn điện ảnh”. Triển lãm do Viện Phim Việt Nam thực hiện. Ảnh: Ngọc Sơn - TTXVN
Sáng 23/11/2019, tại Nhà truyền thống Cách mạng Vũng Tàu, số 1 Ba Cu, thành phố Vũng Tàu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển lãm “Biển đảo Việt Nam qua góc nhìn điện ảnh”. Triển lãm do Viện Phim Việt Nam thực hiện. Ảnh: Ngọc Sơn - TTXVN
Sáng 23/11/2019, tại Nhà truyền thống Cách mạng Vũng Tàu, số 1 Ba Cu, thành phố Vũng Tàu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển lãm “Biển đảo Việt Nam qua góc nhìn điện ảnh”. Triển lãm do Viện Phim Việt Nam thực hiện. Ảnh: Ngọc Sơn - TTXVN
Sáng 23/11/2019, tại Nhà truyền thống Cách mạng Vũng Tàu, số 1 Ba Cu, thành phố Vũng Tàu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển lãm “Biển đảo Việt Nam qua góc nhìn điện ảnh”. Triển lãm do Viện Phim Việt Nam thực hiện. Ảnh: Ngọc Sơn - TTXVN