BIÊN GIỚI BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

Trang chủ > Chính sách

Nâng cao nhận thức về chính sách pháp luật, bảo vệ biên giới Tổ quốc năm 2021

TTXVN 16/12/2021 17:27 |

Nâng cao nhận thức về chính sách pháp luật, bảo vệ biên giới Tổ quốc năm 2021

Đà Nẵng (TTXVN 16/12)
         
Chiều 16/12, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến chính sách pháp luật về bảo vệ biên giới của Tổ quốc năm 2021 cho các lãnh đạo, chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông, các cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại và các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, báo cáo viên làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố.
         
Ông Hồ Hồng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia đã xác định Quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị; dựa vào dân, lấy dân làm gốc "mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống". Để có cơ sở tiếp tục đổi mới, nâng cao công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại về xây dựng biên giới quốc gia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 5/8/2020 về việc phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai thực hiện Quyết định số 1191/QĐ-TTg và nhận thấy cần đặc biệt quan tâm đến công tác phổ biến chính sách, pháp luật về công tác bảo vệ biên giới Tổ quốc, nhất là đối với các đối tượng là cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên là những người đóng vai trò quan trọng trong việc phổ biến chính sách thông qua công việc viết tin, bài, phóng sự để lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân.

Chương trình hội nghị tập huấn nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, hiểu biểu về chính sách pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kỹ năng viết bài cho các đại biểu tham dự.
         
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe và trao đổi, thảo thuận các chính sách pháp luật của Việt Nam về: Phân giới cắm mốc; phát triển biên giới trên tinh thần hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; giải quyết vấn đề biên giới, lãnh thổ. Đồng thời, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật nhằm nâng cao ý thức quốc gia và trách nhiệm bảo vệ biên giới Tổ quốc.../.
                   Trần Lê Lâm