BIÊN GIỚI BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

Trang chủ >

Quan tâm khen thưởng tập thể, cá nhân ở vùng sâu, vùng biên giới

TTXVN 05/03/2024 13:11 |


Quan tâm khen thưởng tập thể, cá nhân ở vùng sâu, vùng biên giới

Lạng Sơn (TTXVN 5/3)

Ngày 5/3, Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc gồm: Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng và Lạng Sơn, được diễn ra tại thành phố Lạng Sơn.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu (Cụm trưởng Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc năm 2023) cho biết 7 tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua để hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2023. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 7 tỉnh đạt trên 29.000 tỷ đồng, tạo việc làm mới cho trên 100.000 lao động, công nhận mới 120 trường học đạt chuẩn quốc gia, có thêm 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới so với năm 2022. Hộ nghèo trên địa bàn các tỉnh bình quân giảm 4,41%.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, từ các phong trào thi đua, địa bàn các tỉnh đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, với nhiều mô hình, sáng kiến, cách làm hay trong lao động, sản xuất, học tập, chiến đấu. Cụm thi đua đã có nhiều đổi mới trong tổ chức phát động phong trào thi đua.

Trong khuôn khổ Hội nghị, đại biểu 7 tỉnh trong Cụm đã chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến như: "Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tốc gắn với thực hiện phong trào toàn dân xây dựng nếp sống văn hóa" của ông Hảng A Xà, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu; "Công tác xây dựng bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về tổ chức sản xuất và kinh tế nông thôn" của ông Nguyễn Đức Cường, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng bản Nghĩa Hưng, xã Mường Cơi, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La; các mô hình "Lũy tre biên giới Việt", "Thắp sáng đường tuần tra", "Xây dựng đường kiểm tra cột mốc biên giới" của tỉnh Lạng Sơn…

Ông Phạm Đức Toàn, thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng Trung ương, Phó trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương đánh giá, các phong trào thi đua trên địa bàn 7 tỉnh được phát động và lan tỏa rộng khắp, mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp thực tiễn địa phương trên hành trình phát triển. Ông Phạm Đức Toàn đề nghị các tỉnh tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, nhân rộng các tấm gương điển hình tiến tiến từ các phong trào thi đua; đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua, khen thưởng; tiếp tục thực hiện tốt chính sách khen thưởng, đảm bảo công tác khen thưởng phải chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, thực sự có tác dụng giáo dục, nêu gương; tiếp tục tổ chức các hoạt động giao lựu, hợp tác, liên kết và phát triển giữa các tỉnh trong Cụm thi đua…

Dịp này, Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc đã phát động thi đua năm 2024, với các nội dung quan trọng như: quyết tâm thực hiện có hiệu quả 5 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; đẩy mạnh và đổi mới hoạt động các phong trào thi đua thường xuyên, chuyên đề trên các lĩnh vực, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) của các tỉnh trong Cụm; nâng cao chất lượng khen thưởng, quan tâm khen thưởng tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp, các tập thể và cá nhân ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Dịp này, 7 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc năm 2023 được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn../.

Nguyễn Quang Duy