BIÊN GIỚI BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

Trang chủ > Chính sách

Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

TTXVN 24/08/2018 15:05 |


          Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

Thành phố Hồ Chí Minh (TTXVN 24/8)

          Ngày 24/8, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (1997-2017), đánh giá kết quả thực hiện Pháp lệnh, phân tích các thuận lợi, khó khăn, bất cập, nguyên nhân trong quá trình tổ chức thi hành Pháp lệnh và đưa ra đề xuất, kiến nghị với cơ quan hữu quan, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Pháp lệnh trong thời gian tới.

          Chủ trì hội nghị, ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khẳng định: Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành, quản lý Nhà nước về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Phó Chủ tịch UBND thành phố biểu dương, chúc mừng những thành tích nổi bật quan trọng của các cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang địa phương nói chung, Bộ đội Biên phòng Thành phố nói riêng và nhân dân trên địa bàn vùng biển, cửa khẩu cảng trong 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng.

Kiến nghị một số vấn đề liên quan, ông Huỳnh Cách Mạng cho rằng, để xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích quốc gia trên biên giới; đề nghị giữ nguyên mô hình tổ chức Bộ đội Biên phòng theo 3 cấp như hiện nay, đảm bảo ổn định lâu dài; xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng thành Quân chủng Biên phòng trực thuộc Bộ Quốc phòng theo hướng chính quy, tin nhuệ, từng bước hiện đại. Các cơ quan chức năng nghiên cứu, rà soát các văn bản pháp luật có liên quan, tổng kết thực tiễn để trên cơ sở đó xây dựng thành Luật Biên phòng Việt Nam; tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước của các cấp, các ngành về biên giới quốc giới quốc gia và xây dựng Bộ đội Biên phòng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thay mặt Thường vụ Đảng, ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đánh giá cao các thành tích Bộ đội Biên phòng thành phố đã đạt được trong 20 năm qua. Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đề nghị Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo, chỉ đạo Bộ đội Biên phòng thành phố tiếp tục phát huy kết quả, thành tích đã đạt được hoàn thành tốt nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt trong công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Thành phố quan tâm xây dựng Bộ đội Biên phòng thành phố vững mạnh về chính trị, ổn định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển và cửa khẩu cảng…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhất trí về phương hướng thực hiện Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng trong thời gian tới, nhấn mạnh đến việc xây dựng Bộ đội Biên phòng thành phố vững mạnh toàn diện theo hướng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; có tổ chức biên chế, trang bị, phương pháp hoạt động phù hợp, phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; giữ gìn an ninh, trật tự ở khu vực biên giới biển; chủ trì thực hiện có hiệu quả hoạt động kiểm tra, kiểm soát xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu cảng; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu hội nhập, mở rộng giao lưu hợp tác phát triển kinh tế-xã hội của thành phố…

Trong 20 năm qua, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, thể hiện vị trí, vai trò, chức năng của mình trong công tác bảo vệ chủ quyền quốc gia; đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển; kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu, thực hiện đối ngoại biên phòng. Bên cạnh đó, Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực phối hợp cùng các lực lượng chức  năng, cấp ủy địa phương khu vực biên giới biển để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tham gia xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện biên giới, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới tại các khu vực biên giới biển, hành lang cửa khẩu cảng...

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tặng Bằng khen, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh tặng Giấy khen cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng. /.

Xuân Khu