BIÊN GIỚI BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

Trang chủ >

Kiên Giang: Phối hợp hoạt động; thông tin, truyền thông về biên giới, biển đảo

TTXVN 28/10/2022 19:41 |

Kiên Giang: Phối hợp hoạt động; thông tin, truyền thông về biên giới, biển đảo

Kiên Giang (TTXVN 28/10)

Ngày 28/10, tại thành phố Rạch Giá (Kiên Giang), Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang ký kết chương trình phối hợp hoạt động, thông tin truyền thông, thông tin đối ngoại về biên giới, biển đảo giai đoạn 2021 – 2030.

Theo đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy Kiên Giang và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang phối hợp về công tác dân vận trong tình hình mới giai đoạn 2022 – 2026, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cụ thể, 2 bên phối hợp tốt với cơ quan chức năng, các ban, ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, người Việt Nam ở nước ngoài, nhân dân trên tuyến biên giới, vùng biển đảo trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; Hiệp định, Hiệp nghị, Quy chế biên giới, Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, “Phong trào quân chúng tham gia tự quản đường biên cột mốc và an ninh trật tự khu vực biên giới”.

Tiếp đến, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang trên địa bàn xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; xây dựng khu vực phòng thủ, củng cố vững chắc các thế trận quốc phòng và biên phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, ứng phó kịp thời hiệu quả với mọi tình huống. Các bên cùng tập trung xây dựng lực lượng nòng cốt, cốt cán trong các tổ chức tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và trên tuyến biên giới, biển đảo.

Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang phối hợp nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, củng cố, duy trì mối quan hệ với chính quyền, lực lượng vũ trang các tỉnh Campuchia giáp biên để đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Các cơ quan chức năng thực hiện tốt quy trình kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép và xuất nhập cảnh trái phép, đấu tranh phòng chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại trên biên giới. Hai bên phối hợp thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Chiến sĩ dân vận giỏi”, “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Tết – Quân dân”, “Đền ơn đáp nghĩa”, chính sách hậu phương quân đội, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc, biên giới, biển đảo và những vấn đề khác có liên quan.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang ký kết phối hợp trong thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên giới, biển đảo giữa giai đoạn 2021 – 2030 với nhiều nội dung phong phú, đa dạng. Hai bên thông tin, truyền thông các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng, Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản pháp quy về vấn đề biên giới, lãnh thổ.  Các đơn vị cũng phối hợp thông tin, truyền thông nội dung Công ước, luật pháp quốc tế về biên giới, lãnh thổ và các Hiệp định, Nghị định của Việt Nam ký kết với các nước láng giềng, các tổ chức quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Thông tin, truyền thông về công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ lợi ích, môi trường và tài nguyên quốc gia, ngăn chặn mọi hành động xâm phạm và làm thay đổi đường biên giới quốc gia...

Mặt khác, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân vùng biên giới, biển đảo, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới, biển đảo. Thông tin, truyền thông về công tác đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và đấu tranh phòng chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại trên biên giới, xuất nhập cảnh trái phép.

Hai bên cũng phối hợp tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ pháp luật, chấm dứt tình trạng tàu cá địa phương vi phạm khai thác hải sản trái phép ở nước ngoài, bảo vệ uy tín ngành thủy sản Việt Nam và hình ảnh đất nước, hình ảnh Kiên Giang trong quan hệ quốc tế. Hai bên cũng kịp thời thông tin về những vấn đề liên quan đến phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới; đấu tranh phản bác những thông tin sai lệch của các thế lực thù địch; quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển với nhiều hình thức đa dạng, phong phú./.

Lê Huy Hải