BIÊN GIỚI BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

Trang chủ > Quan điểm – Lập trường

Biển đảo Việt Nam: Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam

TTXVN 02/08/2018 18:05 |


Biển đảo Việt Nam: Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam 

Hà Giang (TTXVN 2/8)

Chiều 2/8, Tỉnh ủy Hà Giang phối hợp với Đảng ủy Quân chủng Hải quân tổ chức hội nghị cán bộ lãnh đạo chủ chốt toàn tỉnh bằng hình thức trực tuyến để cung cấp thông tin về các hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Cục Chính trị Hải quân thông tin về tình hình biển, đảo và công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; kết quả đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Hải quân nhân dân Việt Nam; dự báo tình hình và những vấn đề đặt ra trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc hiện nay. 

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang Thào Hồng Sơn, thông qua công tác tuyên truyền đã góp phần khơi dậy niềm tin, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

Hội nghị này là một trong những nội dung thuộc chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh ủy Hà Giang và Đảng ủy Quân chủng Hải quân. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt, báo cáo viên của tỉnh Hà Giang nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam./.

Minh Tâm