BIÊN GIỚI BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

Trang chủ >

Bảo đảm an ninh, trật tự gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực biên giới, vùng miền núi, dân tộc

TTXVN 05/10/2022 17:42 |


Bảo đảm an ninh, trật tự gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực biên giới, vùng miền núi, dân tộc

Nghệ An (TTXVN 5/10)

Chiều 5/10, Công an tỉnh Nghệ An, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị ký Quy chế phối trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực biên giới đất liền, vùng miền núi, dân tộc trên địa bàn.

Theo đó, ba ngành đã thống nhất phối hợp tham mưu, tổ chức chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực biên giới đất liền, vùng miền núi, dân tộc; xem xét lồng ghép các chính sách trên cùng địa bàn để đảm bảo phát huy hiệu quả. Ban Dân tộc chủ trì tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội khu vực biên giới, miền núi, dân tộc. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý việc thực hiện chính sách cũng như hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước; nắm chắc diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của nhân dân để kịp thời phản ánh cho các cấp chính quyền, cơ quan liên quan xử lý, giải quyết. Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp thẩm định đối với các chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế, đầu tư vào địa bàn khu vực biên giới, miền núi, dân tộc; đồng thời, tham mưu, đảm bảo an ninh trật tự; phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hoạt động vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp, hướng dẫn các cơ quan liên quan và tuyên truyền vận động người dân tham gia xây dựng, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, các chương trình, phong trào, cuộc vận động đóng góp phần chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho người dân tại các địa bàn khu vực biên giới, vùng miền núi, dân tộc. Công an tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nâng cao hiệu quả các mô hình về an ninh trật tự gắn với phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân khu vực biên giới, vùng miền núi, dân tộc. Ban Dân tộc tỉnh nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực công tác dân tộc và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào; tham mưu phát huy hiệu quả vai trò đội ngũ cốt cán, người có uy tín trong đồng bào dân tộc ở xã biên giới.

Ba ngành sẽ phối hợp thực hiện Công văn số 1116/CV-TU ngày 27/5/2022 của Thường trực Tỉnh ủy, Công văn số 3354/CV-UBND ngày 13/5/2022 và Quyết định số 318/QĐ-CAT-PV01 ngày 7/4/2022 của Công an tỉnh về Đề án xây dựng xã biên giới sạch về ma túy, phấn đấu từng bước xây dựng Huyện biên giới, miền núi, dân tộc sạch về ma túy. Công an tỉnh chủ trì, tiếp tục tham mưu huy động nguồn lực, giải pháp hỗ trợ công tác phòng, chống ma túy, “làm sạch” ma túy tại các xã biên giới trong năm 2022. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp, hướng dẫn các cơ quan liên quan trong tuyên truyền phòng, chống tệ nạn và tội phạm về ma túy; hỗ trợ và quản lý, giáo dục, giúp đỡ đối tượng là người nghiện ma túy sau cai nghiện, người chấp hành án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; vận động kinh phí để mua cây, con giống, xây dựng công trình cho cộng đồng dân cư, mua trang thiết bị y tế, trường học cho các xã biên giới, miền núi, dân tộc. Ban Dân tộc tỉnh tham mưu triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho người nghiện ma túy sau cai nghiện, người chấp hành án phạt tù trở về địa phương, đối tượng sau cai nghiện trở về địa bàn được tiếp cận vay vốn sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống, phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ tái phạm tội.

Tại Hội nghị, ba ngành đã đánh giá toàn diện về công tác bảo đảm an ninh, trật tự gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực biên giới đất liền, vùng miền núi, dân tộc thời gian qua; đồng thời, thảo luận, bổ sung các nội dung trong Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh. Tham luận của các địa phương nêu lên thực trạng, kết quả và đề xuất các giải pháp xây dựng nhằm hoàn thiện Quy chế phối hợp; qua đó tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh, trật tự ở cơ sở.

Bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trật Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp tham mưu, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự gắn với các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, góp phần từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào ở khu vực biên giới, miền núi, dân tộc.

Tuy nhiên, qua thực tiễn công tác, tình hình an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới, vùng miền núi, dân tộc có nhiều vấn đề cần các ngành quan tâm, phối hợp giải quyết như: Một số chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội hiệu quả còn thấp, quá trình thực hiện còn để xảy ra sai phạm, tiêu cực, thất thoát ngân sách nhà nước. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại khu vực biên giới, vùng miền núi chưa mạnh, thiếu bền vững. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là an ninh dân tộc, tôn giáo, tình trạng vi phạm quy chế biên giới, di cư trái pháp luật. Việc thực hiện Đề án Xã biên giới sạch về ma túy chưa giải quyết triệt để các vấn đề căn cơ, thiếu tính bền vững, nhất là trong giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống cho các trường hợp sau cai nghiện, ra tù có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự gắn với phát triển kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, chưa có sự hỗ trợ, gắn kết và hiệu quả chưa cao.

Trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An tiếp tục tập trung, ưu tiên đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội ở vùng miền núi, dân tộc; dự báo sẽ có nhiều chương trình, dự án lớn được triển khai mở ra cơ hội cho sự phát triển kinh tế - xã hội, ổn định quốc phòng an ninh. Bên cạnh đó, địa phương tiếp tục phối hợp thực hiện Đề án Xã biên giới sạch về ma túy, phấn đấu từng bước xây dựng Huyện biên giới, miền núi, dân tộc sạch ma túy./.

Bích Huệ