BIÊN GIỚI BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

Chính sách

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai: Công tác dân vận góp phần xây dựng đường biên giới Vi

TTXVN 04/09/2018 18:56 |


Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai: Công tác dân vận góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị

Hà Nội (TTXVN 4/9)
Chiều 4/9, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Saysomphone Phomvihane (Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Điểu K’Ré, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương cho biết: Khu vực các tỉnh biên giới giữa hai nước có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế, trao đổi hàng hóa, giao lưu văn hóa; nhân dân khu vực biên giới có mối quan hệ lâu đời, gần gũi và gắn bó, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Những năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào luôn xác định công tác đối ngoại nhân dân, đặc biệt là công tác dân vận ở vùng biên giới là một nhiệm vụ quan trọng của hệ thống chính trị.

Thời gian qua, Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã tích cực, chủ động triển khai Thỏa thuận cấp cao Việt Nam - Lào. Các tỉnh biên giới đã tổ chức quán triệt và thực hiện các nội dung Thỏa thuận cho đội ngũ cán bộ chủ chốt; xây dựng kế hoạch về triển khai thực hiện nhiệm vụ hợp tác giữa các tỉnh, chủ động, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm giữ gìn và vun đắp mối quan hệ hữu nghị, truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, phát huy thế mạnh của mỗi nước và từng địa phương.

Trưởng Ban Dân vận tỉnh Sơn La Tráng A Của cho biết: Những năm gần đây, tỉnh Sơn La thường xuyên tổ chức các hội chợ khu vực biên giới và mời các tỉnh của Lào tham dự nhằm tăng cường giao lưu văn hóa giữa hai bên; phối hợp với các trường đại học Trung ương mở các lớp đào tạo nghiệp vụ sau đại học, hàng năm bồi dưỡng 200 học viên cho các ban Đảng của Lào. Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận khu vực giáp biên giới dựa trên những hoạt động dân vận thời gian qua giữa tỉnh Sơn La và các tỉnh Bắc Lào, ông Tráng A Của cho rằng, ngoài công tác tuyên truyền cho nhân dân hai nước về truyền thống lịch sử đoàn kết giữa hai nước cần phải đầu tư phát triển hạ tầng, thương mại- du lịch- dịch vụ, bảo vệ môi trường khu vực biên giới. Đặc biệt, hai bên cần tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, nhất là buôn bán ma tuý qua biên giới....

Hội nghị ghi nhận các sáng kiến, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền vận động sâu rộng trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ ở các tỉnh biên giới của hai nước tiếp tục nhận thức sâu sắc về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước, về đường lối, chủ trương của hai Đảng, chính sách, pháp luật của hai Nhà nước; kiến nghị các giải pháp thông tin, tuyên truyền rộng rãi về các chương trình, hoạt động hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển, vì lợi ích của nhân dân và sự phát triển của mỗi nước.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước Saysomphone Phomvihane  nhấn mạnh: Kết quả trong công tác dân vận giữa hai nước thời gian qua đã thúc đẩy tình đoàn kết đặc biệt ở các địa phương, nhất là những khu vực có chung đường biên giới; khẳng định, đây là cơ hội chia sẻ các bài học về kinh nghiệm, thông tin, quan điểm, ý kiến nhằm hướng tới hiệu quả cao trong phối hợp thực hiện công tác dân vận thời gian tới.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước đề nghị, việc lựa chọn các chuyên đề, nghiên cứu trong tương lai cần phù hợp với từng đối tượng, giai đoạn để phù hợp với hoạt động giáo dục tuyên truyền. Hai bên cần đẩy mạnh phối hợp việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào, bảo vệ ổn định khu vực biên giới giữa hai nước; tổ chức nhiều hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận giữa Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Ban Dân vận Trung ương.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định: Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào là một sự kiện quan trọng và nổi bật trong năm 2018 của hai cơ quan. Các ý kiến tại hội nghị đã đánh giá kết quả đạt được và những kinh nghiệm về công tác dân vận của mỗi Đảng, đặc biệt là công tác vận động các tầng lớp nhân dân tại các tỉnh giáp biên giới hai nước, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hoà bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững. Những kết quả và kinh nghiệm đó mang lại ý nghĩa rất sâu sắc, đóng góp cho quan hệ giữa hai Đảng, đặc biệt là quan hệ giữa nhân dân hai nước./.

Đỗ Bình