BIÊN GIỚI BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

Chính sách

Nâng cao trách nhiệm của người dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới

TTXVN 31/08/2018 20:17 |


Nâng cao trách nhiệm của người dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới

Cao Bằng (TTXVN 31/8)

Ngày 31/8, tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009 - 2019. Đây là Hội nghị điểm cho toàn tuyến biên giới phía Bắc, cùng với Nghệ An sơ kết điểm ở miền Trung và Kon Tum sơ kết điểm ở miền Nam, từ đó đồng loạt tổ chức sơ kết Ngày biên phòng toàn dân ở các tỉnh thành có biên giới trên khắp cả nước.

Sau 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân", tỉnh Cao Bằng đã thực hiện được trên 7.950 buổi tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong tỉnh nói chung, khu vực biên giới nói riêng về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Tỉnh làm tốt chức năng, nhiệm vụ trong phát hiện, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các vụ việc xảy ra; triển khai đồng bộ các biện pháp xây dựng, quản lý biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh, an ninh biên giới; tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với các nước láng giềng; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ gắn với an ninh quốc phòng.

Cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi, đảng bộ và năng lực hoạt động thực tiễn của đội ngũ cán bộ cơ sở; thành lập mới 92 chi bộ, kết nạp 718 đảng viên, tạo nguồn phát triển Đảng cho 832 quần chúng ưu tú; tích cực triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; vận dụng, phát động nhiều phong trào, chương trình, mô hình, cách làm để xây dựng khu vực biên giới vững mạnh như phong trào "Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới", cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới"...

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” ở tỉnh Cao Bằng còn một số hạn chế như việc đầu tư khu vực biên giới chưa đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi thực tiễn. Công tác tuyên truyền vận động, vận động nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới còn chưa thường xuyên...

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng đề nghị tỉnh Cao Bằng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, nhất là nhân dân các dân tộc khu vực biên giới có nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng và trách nhiệm tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Việc thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" cần hướng vào thực hiện hai nhiệm vụ xây dựng khu vực biên giới vững mạnh và bảo vệ vững chắc bảo vệ chủ quyền vững chắc lãnh thổ, an ninh biên giới; nỗ lực phấn đấu thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu. Hằng năm tổ chức kiểm điểm, đánh giá phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia trong tình hình mới".

Trong những năm tới, tỉnh Cao Bằng tiếp tục quán triệt sâu sắc, mục đích, ý nghĩa, nội dung "Ngày Biên phòng toàn dân" đến các cấp, các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc; chủ động, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới vững mạnh; nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn biên giới; tiếp tục xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng và các lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, chính quy, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Đồng thời, tỉnh Cao Bằng sẽ thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả các chương trình phối hợp, các hoạt động kết nghĩa, đỡ đầu giữa nhân dân, các đoàn thể với các đơn vị Bộ đội Biên phòng; kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể xuất sắc trong thực hiện phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới"...

Dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng kỷ niệm chương Vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc cho 14 cá nhân có đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; tặng bằng khen cho 3 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009 – 2019. UBND tỉnh Cao Bằng tặng bằng khen cho 9 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009 - 2019./.

Chu Hiệu