BIÊN GIỚI BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

Chính sách

Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tại khu vực miền núi, vùng sâu, xa và biên giới, hải đảo

TTXVN 13/09/2018 18:18 |


Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tại khu vực miền núi, vùng sâu, xa và biên giới, hải đảo

Hà Nội (TTXVN 13/9)

Ngày 13/9, Hội nghị sơ kết giữa kỳ Dự án quân dân y kết hợp thuộc chương trình mục tiêu y tế - dân số giai đoạn 2016-2020 đã diễn ra tại Hà Nội. Hội nghị do Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng phối hợp tổ chức.

Báo cáo của Bộ Y tế cho biết, Dự án kết hợp quân dân y giai đoạn 2016 - 2020 là dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế - dân số với mục tiêu: Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, bộ đội, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo; khu vực trọng điểm về quốc phòng, an ninh.

Dự án nhằm tạo điều kiện cho người dân sinh sống ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo, vùng trọng điểm quốc phòng an ninh được tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng ngày càng cao và tăng cường khả năng đáp ứng của ngành Y tế trong các tình huống khẩn cấp.

Dự án sẽ nâng cấp 30% phòng khám quân dân y khu vực biên giới, biển đảo; 50% bệnh xá quân dân y được thành lập; 100% trạm y tế các xã đảo độc lập; 100% các huyện đảo có phòng mổ trang bị đồng bộ, có thể kết nối mạng.

Dự án trang bị đồng bộ cho hai đội cơ động phòng chống sinh học, một đội cơ động cấp cứu nhiễm xạ; hỗ trợ 10 tỉnh trọng điểm về quốc phòng an ninh xây dựng lực lượng huy động cơ động; đào tạo liên tục cho trên 2.000 quân y sỹ và tổ chức khám chữa bệnh kết hợp dân vận.

Đến nay, việc thực hiện Dự án đã góp phần hoàn thiện ban quân dân y cấp bộ, cấp quân khu và cấp tỉnh; thành lập Trung tâm Y tế quân dân y các huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cồn Cỏ, Lý Sơn, Phú Quý, Côn Đảo, Cô Tô, Bệnh xá Quân dân y đảo Thổ Chu. Đồng thời, thực hiện nâng cao năng lực tuyến y tế cơ sở (bao gồm cơ sở khám chữa bệnh quân dân y khu vực biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, khu vực trọng điểm quốc phòng an ninh, khu kinh tế chậm phát triển) với tổng kinh phí giai đoạn 2016 - 2018 là 51,050 tỷ đồng.

Điển hình là Bệnh viện Quân y 105 Tổng cục Hậu cần đã xây dựng mô hình điểm về phát triển kỹ thuật tại Bệnh viện huyện Quảng Uyên, Cao Bằng. Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ nâng cao năng lực cho quân y Hải quân. Các đơn vị Quân đội tham gia chương trình y tế tại các địa phương và đặc biệt có hiệu quả tại vùng sâu, vùng xa, biên giới…

Thông qua Dự án, đã tổ chức được các tổ, đội cơ động theo hướng gọn nhẹ, chuyên nghiệp, sẵn sàng phản ứng nhanh tham gia khắc phục giảm nhẹ tổn thất do thiên tai thảm họa, dịch bệnh và các tình huống khẩn cấp. Bên cạnh nâng cao chất lượng đơn vị dự bị động viên ngành Y tế, sẵn sàng động viên theo quy định của pháp luật, Dự án còn giúp thực hiện công tác dân vận, các hoạt động nhân đạo, thực hiện chính sách xã hội, thông qua hoạt động khám chữa bệnh cho đồng bào ở khu vực trọng điểm quốc phòng an ninh, khu kinh tế chậm phát triển, biên giới, hải đảo.

Dự án đã hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyên  môn nghiệp vụ cho trên 1.200 học viên lực lượng quân dân y tại chỗ là các bác sỹ tuyến cơ sở, quân y các Đồn Biên phòng, Đoàn Kinh tế quốc phòng về kiến thức y học gia đình nhằm đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân và lực lượng vũ trang khu vực biên giới, hải đảo…

Trong giai đoạn tới, Dự án tiếp tục đầu tư cho y tế cơ sở, chú trọng cung cấp đầy đủ máu, ô xy, điện, xử lý chất thải, cấp cứu ngoại khoa, tai biến lặn cho các xã, huyện đảo; đẩy mạnh hoạt động đào tạo, tăng cường năng lực quản lý các nhóm bệnh không lây nhiễm cho tuyến y tế cơ sở, trên cơ sở đào tạo liên tục kiến thức về y học gia đình. Dự án tăng cường đào tạo cập nhật kiến thức về y học thảm họa cho y tế cơ sở, đào tạo kiến thức y tế cho lực lượng dân quân tự vệ xung kích phòng chống thiên tai…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các ý kiến tham luận từ cơ sở về những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của dự án./.

Bích Thủy