BIÊN GIỚI BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

Quan điểm – Lập trường

Mỹ, Trung Quốc mâu thuẫn trong vấn đề Biển Đông

TTXVN 31/12/2017 13:19 |

Hà Nội (TTXVN 31/12)--

Trang mạng theepochtimes.com mới đây đã nêu bật vấn đề Biển Đông như là một trong những mâu thuẫn lớn trong quan hệ Mỹ và Trung Quốc trong những năm gần đây.

Theo trang mạng trên, Mỹ và Trung Quốc đang tồn tại rất nhiều mâu thuẫn trong vấn đề Biển Đông, nơi Chính quyền Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền và quyền lịch sử với một vùng biển rộng lớn, bao trùm cả các vùng đặc quyền kinh tế của Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Việt Nam. Trong khi đó, chính sách mới về châu Á của Mỹ vì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, lại nhằm mục tiêu thúc đẩy các thị trường tự do và mở cửa, cũng như các vùng biển quốc tế tôn trọng tự do hàng hải. Chính sách này đặc biệt quan trọng đối với các quốc gia có tham gia hoạt động thương mại trong khu vực, trong đó có Mỹ.

Một quan chức cấp cao trong Chính quyền Mỹ đã nêu rõ: “Mỹ là một cường quốc Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Chúng tôi đã luôn là như vậy ngay từ những ngày đầu. An ninh và sự thịnh vượng của Mỹ phụ thuộc vào việc duy trì sự hiện diện trong dòng chảy thương mại tự do khu vực”. Trong khi Mỹ muốn duy trì một vùng biển quốc tế tự do, Trung Quốc lại nuôi tham vọng trở thành một cường quốc chi phối châu Á-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, các tham vọng và cả nền kinh tế Trung Quốc đều cần tới nguồn đầu tư rất lớn bằng đồng USD.