BIÊN GIỚI BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

Chính sách

Hợp tác bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý các khu bảo tồn liên biên giới Việt Nam - Lào

TTXVN 22/01/2020 21:11 |


Hợp tác bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý các khu bảo tồn liên biên giới Việt Nam - Lào

Hà Nội (TTXVN 22/1)

Thủ tướng Chính phủ đồng ý Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tổ chức liên quan và phía Lào tổ chức Hội nghị song phương Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về thúc đẩy hành động hợp tác bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý các khu bảo tồn liên biên giới giữa Việt Nam và Lào giai đoạn 2019-2024. Dự kiến Hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày vào tháng 1/2020 tại tỉnh Quảng Bình.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị đúng mục tiêu, nội dung, bảo đảm an ninh, an toàn; chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý và báo cáo kết quả theo quy định hiện hành./.