BIÊN GIỚI BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

Trang ảnh

Để hoạt động khai thác thủy sản có hiệu quả, tỉnh Kiên Giang đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các tàu cá đánh bắt xa bờ. Qua đó, tiếp tục tổ chức hướng dẫn, tập huấn chuyên mô nghiệp vụ đăng ký, đăng kiểm tàu cá cho các huyện đã được phân cấp; rà soát, thống kê tàu cá chưa đăng ký nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong quản lý tàu cá theo quy định. Tính đến thời điểm này, tổng số tàu cá do tỉnh Kiên Giang quản lý, đăng ký là 10.839 chiếc, với tổng công suất là 2.791.081cv, công suất bình quân đạt trên 257,50 cv/chiếc, trong đó tàu khai thác xa bờ 4.497 chiếc. Tổng sản lượng khai thác đánh bắt thủy sản khoảng 340.000 tấn, đạt 63% kế hoạch, tăng gần 9% so cùng kỳ. Ảnh: Nguyễn Vũ Thành Đạt - TTXVN
Để hoạt động khai thác thủy sản có hiệu quả, tỉnh Kiên Giang đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các tàu cá đánh bắt xa bờ. Qua đó, tiếp tục tổ chức hướng dẫn, tập huấn chuyên mô nghiệp vụ đăng ký, đăng kiểm tàu cá cho các huyện đã được phân cấp; rà soát, thống kê tàu cá chưa đăng ký nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong quản lý tàu cá theo quy định. Tính đến thời điểm này, tổng số tàu cá do tỉnh Kiên Giang quản lý, đăng ký là 10.839 chiếc, với tổng công suất là 2.791.081cv, công suất bình quân đạt trên 257,50 cv/chiếc, trong đó tàu khai thác xa bờ 4.497 chiếc. Tổng sản lượng khai thác đánh bắt thủy sản khoảng 340.000 tấn, đạt 63% kế hoạch, tăng gần 9% so cùng kỳ. Ảnh: Nguyễn Vũ Thành Đạt - TTXVN
Để hoạt động khai thác thủy sản có hiệu quả, tỉnh Kiên Giang đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các tàu cá đánh bắt xa bờ. Qua đó, tiếp tục tổ chức hướng dẫn, tập huấn chuyên mô nghiệp vụ đăng ký, đăng kiểm tàu cá cho các huyện đã được phân cấp; rà soát, thống kê tàu cá chưa đăng ký nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong quản lý tàu cá theo quy định. Tính đến thời điểm này, tổng số tàu cá do tỉnh Kiên Giang quản lý, đăng ký là 10.839 chiếc, với tổng công suất là 2.791.081cv, công suất bình quân đạt trên 257,50 cv/chiếc, trong đó tàu khai thác xa bờ 4.497 chiếc. Tổng sản lượng khai thác đánh bắt thủy sản khoảng 340.000 tấn, đạt 63% kế hoạch, tăng gần 9% so cùng kỳ. Ảnh: Nguyễn Vũ Thành Đạt - TTXVN
Để hoạt động khai thác thủy sản có hiệu quả, tỉnh Kiên Giang đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các tàu cá đánh bắt xa bờ. Qua đó, tiếp tục tổ chức hướng dẫn, tập huấn chuyên mô nghiệp vụ đăng ký, đăng kiểm tàu cá cho các huyện đã được phân cấp; rà soát, thống kê tàu cá chưa đăng ký nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong quản lý tàu cá theo quy định. Tính đến thời điểm này, tổng số tàu cá do tỉnh Kiên Giang quản lý, đăng ký là 10.839 chiếc, với tổng công suất là 2.791.081cv, công suất bình quân đạt trên 257,50 cv/chiếc, trong đó tàu khai thác xa bờ 4.497 chiếc. Tổng sản lượng khai thác đánh bắt thủy sản khoảng 340.000 tấn, đạt 63% kế hoạch, tăng gần 9% so cùng kỳ. Ảnh: Nguyễn Vũ Thành Đạt - TTXVN
Để hoạt động khai thác thủy sản có hiệu quả, tỉnh Kiên Giang đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các tàu cá đánh bắt xa bờ. Qua đó, tiếp tục tổ chức hướng dẫn, tập huấn chuyên mô nghiệp vụ đăng ký, đăng kiểm tàu cá cho các huyện đã được phân cấp; rà soát, thống kê tàu cá chưa đăng ký nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong quản lý tàu cá theo quy định. Tính đến thời điểm này, tổng số tàu cá do tỉnh Kiên Giang quản lý, đăng ký là 10.839 chiếc, với tổng công suất là 2.791.081cv, công suất bình quân đạt trên 257,50 cv/chiếc, trong đó tàu khai thác xa bờ 4.497 chiếc. Tổng sản lượng khai thác đánh bắt thủy sản khoảng 340.000 tấn, đạt 63% kế hoạch, tăng gần 9% so cùng kỳ. Ảnh: Nguyễn Vũ Thành Đạt - TTXVN
Ngày 5/9/2018, tàu cứu nạn SAR 27 - 01 thuộc Trung tâm tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 4 đã cập cảng Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, để đưa một thuyền viên mang quốc tịch Trung Quốc gặp nạn trên biển lên đất liền điều trị. Nạn nhân là Kong Junjie (sinh năm 1992), quốc tịch Trung Quốc, làm việc cho Yuan Fu Star (Hồng Kông), bị thương trong quá trình làm việc với tình trạng đứt lìa hai ngón tay; chấn thương vùng đầu rất nặng, khó thở, nôn mửa, sức khỏe yếu, có nguy cơ tử vong cao. Sau khi vào đất liền, nạn nhân Kong Junjie đã được đưa vào một bệnh viện tại thành phố Nha Trang điều trị. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
Ngày 5/9/2018, tàu cứu nạn SAR 27 - 01 thuộc Trung tâm tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 4 đã cập cảng Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, để đưa một thuyền viên mang quốc tịch Trung Quốc gặp nạn trên biển lên đất liền điều trị. Nạn nhân là Kong Junjie (sinh năm 1992), quốc tịch Trung Quốc, làm việc cho Yuan Fu Star (Hồng Kông), bị thương trong quá trình làm việc với tình trạng đứt lìa hai ngón tay; chấn thương vùng đầu rất nặng, khó thở, nôn mửa, sức khỏe yếu, có nguy cơ tử vong cao. Sau khi vào đất liền, nạn nhân Kong Junjie đã được đưa vào một bệnh viện tại thành phố Nha Trang điều trị. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
Ngày 5/9/2018, tàu cứu nạn SAR 27 - 01 thuộc Trung tâm tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 4 đã cập cảng Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, để đưa một thuyền viên mang quốc tịch Trung Quốc gặp nạn trên biển lên đất liền điều trị. Nạn nhân là Kong Junjie (sinh năm 1992), quốc tịch Trung Quốc, làm việc cho Yuan Fu Star (Hồng Kông), bị thương trong quá trình làm việc với tình trạng đứt lìa hai ngón tay; chấn thương vùng đầu rất nặng, khó thở, nôn mửa, sức khỏe yếu, có nguy cơ tử vong cao. Sau khi vào đất liền, nạn nhân Kong Junjie đã được đưa vào một bệnh viện tại thành phố Nha Trang điều trị. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
Ngày 5/9/2018, tại thành phố Phan Thiết (Bình Thuận), Cục Thông tin cở sở - Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền nhằm ngăn chặn, giảm thiểu, loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định cho cán bộ làm công tác thông tin tuyên truyền trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
Ngày 5/9/2018, tại thành phố Phan Thiết (Bình Thuận), Cục Thông tin cở sở - Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền nhằm ngăn chặn, giảm thiểu, loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định cho cán bộ làm công tác thông tin tuyên truyền trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
Ngày 5/9/2018, tại thành phố Phan Thiết (Bình Thuận), Cục Thông tin cở sở - Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền nhằm ngăn chặn, giảm thiểu, loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định cho cán bộ làm công tác thông tin tuyên truyền trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
Ngày 5/9/2018, tại thành phố Phan Thiết (Bình Thuận), Cục Thông tin cở sở - Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền nhằm ngăn chặn, giảm thiểu, loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định cho cán bộ làm công tác thông tin tuyên truyền trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
Trong vòng 1 tuần qua, Đội tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Trà Cổ, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) đã phát hiện và bắt giữ 2 tàu khai thác thủy hải sản trái phép và 11 tàu cá sử dụng công cụ cấm trong khai thác thủy hải sản tại vùng biển Trà Cổ. Đồn Biên phòng Trà Cổ đã tiến hành lập biên bản, thu giữ toàn bộ tang vật cũng như phương tiện vi phạm. Ảnh: Vi Thu /TTXVN phát
Trong vòng 1 tuần qua, Đội tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Trà Cổ, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) đã phát hiện và bắt giữ 2 tàu khai thác thủy hải sản trái phép và 11 tàu cá sử dụng công cụ cấm trong khai thác thủy hải sản tại vùng biển Trà Cổ. Đồn Biên phòng Trà Cổ đã tiến hành lập biên bản, thu giữ toàn bộ tang vật cũng như phương tiện vi phạm. Ảnh: Vi Thu /TTXVN phát
Ngày 30/8/2018, Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế (IUCN) phối hợp với Khu bảo tồn biển Lý Sơn, UBND xã An Bình (đảo Bé), huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, tổ chức tổng kết chương trình vẽ tranh bích hoạ với chủ đề “Tôi yêu biển đảo/Sinh ra để sống hoang dã”. Chương trình, diễn ra từ ngày 22- 31/8/2018, nằm trong khuôn khổ Dự án “Bảo vệ bãi rùa đẻ dựa vào cộng đồng và giảm đánh bắt không chủ ý rùa biển tại Việt Nam” do Quỹ bảo tồn rùa biển và Cơ quan nghề cá và động vật hoang dã Hoa Kỳ tài trợ nhằm nâng cao nhận thức của người dân, chính quyền địa phương và đặc biệt là khách du lịch về tầm quan trọng của bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ các loài động vật hoang dã đang có nguy cơ tuyệt chủng. Ảnh: Phước Ngọc-TTXVN