BIÊN GIỚI BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

Tin ảnh

Bộ đội Biên phòng An Giang thực hiện tốt phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”

TTXVN 29/12/2017 10:57 |

Những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang có nhiều hoạt động thiết thực “gắn bó máu thịt” với nhân dân vùng biên giới. Với phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã thúc đẩy phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Nhờ đó, chính quyền, nhân dân các địa phương khu vực biên giới đã cung cấp cho Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang hàng nghìn tin có giá trị, phục vụ công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm; tạo điều kiện để Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang hoàn thành tốt nhiệm vụ, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn. Trong ảnh: Phút nghỉ ngơi, thư giãn của những người lính biên phòng An Giang. Ảnh: Mai Hưng