BIÊN GIỚI BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

Trang chủ > Chính sách

Biển đảo Việt Nam: Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển đảo

TTXVN 23/12/2017 00:00 |

Biển đảo Việt Nam: Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển đảo

Thừa Thiên - Huế (TTXVN 23/12)Thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã chủ động xây dựng kế hoạch, kịp thời triển khai đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các đơn vị, địa phương trong hoạt động thông tin đối ngoại.

Hiện nay, tỉnh thường xuyên duy trì, có quan hệ hợp tác với 41 nước trên thế giới. Tỉnh tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực thông tin đối ngoại; tăng cường nắm bắt tình hình, nâng cao chất lượng công tác dự báo, cũng như hiệu quả công tác đấu tranh, kịp thời ngăn chặn, phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội…

Công tác tuyên truyền biển, đảo cũng được tỉnh đẩy mạnh thực hiện; trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề liên quan đến biển, đảo. Tỉnh cũng tổ chức nhiều hoạt động như triển lãm, chiếu phim, tọa đàm giới thiệu hình ảnh về biển, đảo, tình hình biển Đông, khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam trong việc giải quyết cơ bản vấn đề biển, đảo…

Nhiều thông tin về triển khai hoạt động thông tin, tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu cũng đề xuất, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng trên biển; tuyên truyền về việc đánh bắt xa bờ gắn với bảo vệ chủ quyền lãnh hải quốc gia; công tác cứu hộ, cứu nạn ngư dân trên biển...        

Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác thông tin đối ngoại Hoàng Ngọc Hà ghi nhận, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện của tỉnh Thừa Thiên - Huế trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo thời gian qua, đồng thời ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của tỉnh về hướng dẫn, cơ chế bồi dưỡng, chính sách, đào tạo tập huấn cho cán bộ cũng như những vấn đề trọng tâm, trọng điểm.

Về định hướng hoạt động thời gian tới, ông Hoàng Ngọc Hà đề nghị, tỉnh cần tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng về công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển, đảo. Bên cạnh đó, tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức, hiểu biết về kiến thức pháp luật đối với ngư dân; chuẩn bị phương án, kế hoạch để ngư dân ứng phó với những tình huống có thể xảy ra.../.

Tường Vi